Sidor

torsdag 12 december 2013

Märkligt uttalande från Region Gävleborg

Ljusdalsposten skriver om den rapport som jag har tagit fram som berör hur mycket stöd länet får via projekt som beviljas av Tillväxtverket. Vårt län kommer mycket dåligt ut ur den rapporten, och visar på att Region Gävleborgs arbetssätt har inte fungerat tillräckligt väl i det avseendet.

På samma presskonferens lyfte vi även frågan om fjällvägen, som är ett viktigt projekt för att stimulera fjälltrafiken och då är självklart riksväg 83 mycket viktig. Nu säger företrädare för Region Gävleborg att eftersom fjällvägen fokuserar på riksväg 83 så vill man inte sitta i styrgrupper mm. Det är ett märkligt uttalande. Vilken väg skulle annars styrgruppen fokusera på? E4:an? Den vägen går alltså inte förbi Bollnäs Järvsö och Ljusdal.

Det finns kanske anledning för oss moderater att vara självkritiska i regionförbundet, eftersom vi har en person som arbetar på halvtid på regionen som vice ordförande. Har vi läst handlingarna och bevakat frågan tillräckligt eller är det så att S har kört över oss? Om S har gjort det så vore det självklart bra att även den frågan belyses offentligt. Har vi missat frågan så är det dags att göra ett omtag helt enkelt. Besöksnäringen är viktig för hela länet och utvecklingen i Järvsö måste självklart stödjas. Det gynnar hela länet när Hälsingland får fler besökare och genomfartstrafik.
Inga kommentarer: