Sidor

måndag 2 december 2013

Klokt av Roland Bäckman att avgå och lämna in som kommunalråd istället för att vara "lameduck" som Carina Blank och Per Johansson i Gävle.

Roland Bäckman (S) avgår som kommunalråd i Ljusdal om ett par veckor skriver Ljusdalsposten på nätet.

Det är ett klokt beslut. När ett kommunalråd (eller hög chef i annan verksamhet) meddelar sin avgång inträffar det naturliga. Många funderar på vem som blir nästa chef och hur det kommer att påverka verksamheten. Eftersom alla vet att personen/personerna ska sluta så blir det också en enda lång transportsträcka i väntan på nästa ansvariga person. Jag tycker alltså att det hedrar Roland Bäckman att han lämnar sitt uppdrag så fort som möjligt och istället går tillbaka till den kommunala verksamheten. Motsatsen till Bäckmans beslut är istället Johansson och Blank. Fast alla vet att de slutar så håller de sig fast vid verksamheten. På det senaste kommunfullmäktige så var det uppenbart för alla att de båda hade tankarna långt borta från fullmäktigesammanträdet. En konsekvens av att Gävle styrs av två "lameduck" är också att man inte orkar leda verksamheten utan istället drämmer man till med en skattechock på 5000 kr/år för en barnfamilj. Det är en kostnadskartell av s v och mp som styr och när inte någon håller emot så skenar kostnaderna i Gävle. Som jag visade på KF har statsbidraget ökat med över 40 % sedan alliansregeringen tillträdde 2006 medan de kommunala intäkterna har ökat med ca 16%. Det är kostnaderna som skenar och i en stor verksamhet så handlar det om att minska utgiftsökningarna. (inte minska på verksamheten).

Ett litet exempel kan vara att vi debatterade resepolicy för någon månad sedan och S bedyrade att man skulle åka i andra klass och resa så billigt som möjligt men när Johansson själv reser i första klass - varför ska andra välja billigare biljetter?

Inga kommentarer: