Sidor

lördag 14 december 2013

Anmärkningsvärt agerande av Landshövdingen i Dalarna som försökte stoppa Ulf Berg på viktigt förtroendeuppdrag!

Man blir mycket förvånad över att Landshövdingen i Dalarna aktivt har försökt stoppa kollega Riksdagsledamot Ulf Berg för att sitta i viltförvaltningsdelegationen. Det ankommer inte på statens tjänsteman att ha synpunkter på vilka personer som parterna nominerar. Det mest allvarliga är dock att det verkar som att hon försöker att sätta samman personerna i delegationen efter vilka åsikter hon tror sig veta att ledamöterna har. Med det beteendet så kommer inte regeringens proposition att få full verkan eftersom syftet just är att trycka ner besluten till länen så att de som bor och verkar i respektive län kan få ett starkare mandat. Om då Landshövdingen försöker att manipulera sammansättningen så går hon inte bara emot de demokratiskt valda politikerna i Dalarna utan även emot hela Regeringen. Frågan är om det är lämligt att Landshövdingen agerar på det sättet?

Jag Tomas Tobe och Margareta B Kjellin skriver om rovdjurspropositionen i Ljusdalsposten och Elin Lundgren är svaret skyldigt. Om det skulle bli en olycklig s/mp regeringen, vilken rovdjurspolitik skulle gälla i Sverige då? Blir det Bodil Ceballos och miljöpartiets nolljaktslinje som ska gälla då?Inga kommentarer: