Sidor

fredag 15 november 2013

Relevanta frågor från Henrik von Sydow till socialistledaren Stefan Löfven!

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow ställer ett antal frågor inför socialistledaren Stefan Löfvens framträdande på Sacos kongress idag. Relevanta och viktiga frågor som kräver svar från socialdemokraterna.

Den 14-15 november genomförs Sacos (Sveriges Akademikers Centralorganisation) kongress i Nacka. Med anledning av kongressen skriver Henrik von Sydow, ordförande i riksdagens skatteutskott, idag ett öppet brev till Saco om det vägval som Sverige och breda löntagargrupper nu står inför.

Här är brevet i sin helhet;

Hej,

Igår besökte statsminister Fredrik Reinfeldt årets Saco-kongress i Nacka. Fredrik Reinfeldt talade om kunskapens betydelse för Sveriges konkurrenskraft, om att jobb och utbildning ska löna sig och att fler i arbete och fler som arbetar mer är grunden för en gemensam och offentligt finansierad välfärd.
I samma talarstol står idag Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Det finns skäl för ombuden som företräder de 630 000 studenter, forskare, egenföretagare eller anställda akademiker som utgör Sacos medlemmar att lyssna noggrant på hur Stefan Löfven uttrycker sig om arbete, kunskap och konkurrenskraft - och ställa frågor mot bakgrund av de förslag som Socialdemokraterna lägger i riksdagen.

Riksdagen behandlar just nu regeringens budgetproposition som innehåller förslag om bland annat förstärkt jobbskatteavdrag, vilket beräknas leda till över 10 000 nya jobb, samt höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Över en miljon löntagare berörs av förslaget om höjd brytpunkt som gör att det lönar sig lite bättre att arbeta och utbilda sig. För en psykolog så innebär lättnaden omkring 120 kronor mer kvar i månaden och för en universitets- och högskolelärare 250 kronor. Det maximala beloppet som förslaget om höjd brytpunkt ger är 252 kronor mer kvar i plånboken, varje månad. Höjd brytpunkt för statlig inkomst beräknas leda till högre tillväxt och att fler arbetar mer.

Socialdemokraterna har lagt stor kraft på att försöka stoppa de jobbskapande skattelättnader som alliansregeringen föreslår för breda löntagargrupper. Det verkar vara särskilt angeläget för Stefan Löfven att hindra skattereformer som gör det lite mer lönsamt att utbilda sig. I motståndet mot skattelättnader för breda löntagargrupper, såsom höjd brytpunkt, drar sig Socialdemokraterna varken för att ge Sverigedemokraterna ett historiskt inflytande eller att bryta mot det finanspolitiska ramverket som tjänat Sverige väl.

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att Sacos medlemskår och kongressombuden förtjänar raka besked kring vilka vägval Sverige står inför. Några frågor är särskilt centrala gällande Stefan Löfvens och Socialdemokraternas föreslagna politik:

1. En viktig faktor för att säkerställa en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vård, skola och omsorg är att antalet arbetade timmar i ekonomin ökar. När människor får behålla mer av lönen ökar drivkrafterna för gå upp i arbetstid. Hur ska att antalet arbetade timmar i vår ekonomi öka om det blir mindre lönsamt att arbeta, exempelvis för Saco-medlemmar?

2. För att Sverige ska klara jobben i den tilltagande internationella konkurrensen är det avgörande att det lönar sig med kunskap och utbildning. Hur ska kunskapssamhället utvecklas när drivkrafterna till utbildning minskar?

3. Socialdemokraterna lägger också skarpa förslag i riksdagen som trappar av jobbskatteavdragen och höjer inkomstskatterna. Riksdagens utredningstjänst har visat att det innebär kraftigt höjda marginalskatter på över 60 procent.
Hur påverkas Sveriges konkurrenskraft om OECD-områdets högsta marginalskatt blir ännu högre?
Nya Moderaterna och de andra partierna i Alliansen har en samlad politik för jobb, mer kunskap och bättre konkurrenskraft. Så vill vi gemensamt lägga grunden för ett Sverige som fortsatt kan utvecklas till ett ännu bättre land för alla.

Bästa hälsningar och med hopp om bra diskussioner och en trevlig kongressdag i Nacka,
Henrik von Sydow
Ordförande i riksdagens skatteutskott

Inga kommentarer: