Sidor

måndag 21 oktober 2013

s v mp föreslår skattechock för Gävle!

Gävle tillhör de kommuner som har högst arbetslöshet i Sverige. Bara 10 mil från oss ligger alliansstyrda Uppsala som istället har Sveriges lägsta arbetslöshet.

Vad gör då s v och mp i Gävle för att vända utvecklingen och göra Gävle mer attraktivt att flytta till och bo i? Man föreslår en chockhöjning av kommunalskatten i Gävle som betyder att en typisk LO barnfamilj får ca 5000 mindre per år att röra sig med. Det är motsatsen till vad Gävle behöver. Vi behöver vara mer attraktiv som region och som ort för att locka fler att flytta till Gävle.

Inom kort presenterar allians för Gävle sin budget och vi pekar på stora utvecklingsmöjligheter för Gävle de kommande åren, med alliansstyre.

Inga kommentarer: