Sidor

måndag 21 oktober 2013

Inslag i SVT Gävle-Dala om LO och TCO nej att samtal om hur jobben blir fler i Gävleborg

SVT Gävle-Dala har uppmärksammat att LO och TCO inte vill vara med i rundabordssamtal om hur jobben ska bli fler i Gävleborg. Det är ytterst beklagligt, och jag tror mer på modellen att samtala med varandra än om varandra. Det kallas den svenska modellen och har tjänat Sverige väl.

Inga kommentarer: