Sidor

onsdag 26 juni 2013

Offentligt finansierad intresseorganisation kampanjar i GD och AB.

GD och AB upplåter nyhetsplats till en offentligt finansierad intresseorganisation. Man försöker måla upp en bild av att Sverige och Gävle har höga nivåer av partiklar. Jag har mejlat över de RUT rapporter som jag har gjort som visar motsatsen. Sverige och Stockholm har bland de lägsta nivåerna partiklar i Europa.

Problemet med den offentligt finansierade intresseorganisationen är att man vill förbjuda dubbdäck. Det man då vet är att antalet döda i trafiken ökar kraftigt. De som omkommer är företrädesvis unga. Risken att dö i en trafikolycka ökar med 40 % om man kör med dubbfria däck jämfört med dubbdäck.

Den som riskerar att dö på grund av partiklar är äldre personer, som då riskerar att blir 83.1 år istället för 83.3. Den som dör i trafiken dör ung. Så kan alltså två politiska mål hamna mot varandra...

Trafikolyckorna är vetenskap, där har man granskat de faktiskt inträffade dödsolyckorna medan det är beräkningar av för tidig död med någon månad på grund av partiklar.

Är jag då emot att man ska bekämpa partiklar och utsläpp? Nej, självfallet inte men man ska inte ägna sig åt skrämselpropaganda i onödan och framförallt inte attackera trafiksäkerheten i Sverige. Det finns människor som är fanatiskt emot bilar och man har nu funnit ett nytt sätt att försöka begränsa bilanvändandet - den här gången med miljö som skäl, för vem kan vara emot en bättre miljö?

Vänstern har använt olika argument i alla tider för att begränsa och hindra människors liv, och det är olyckligt när media spelar med i detta. Om man ger offentligt finansierade intresseorganisationer ett stort medialt utrymme så bör man i varje fall balansera detta med fakta så att läsarna kan bilda sig en egen uppfattning.

1 kommentar:

Björn Abelsson sa...

Du är ute och cyklar! Sant är att de genomsnittliga partikelhalterna under året är låga i Stockholm. Det hjälper dock föga under de månader under höst och vår, då många bilister kör med dubbdäck på torr asfalt och orsakar skyhöga partikelhalter. Partiklar som orsakar sjukdom och död i mångdubbelt större utsträckning än vad trafikolyckorna gör.

Trafikverket har också visat, att i moderna bilar med antisladdsystem ger dubbfria vinterdäck ingen ökning av olycksrisken jämfört med dubbade.

Den enklaste lösningen, utan allvarliga nackdelar, vore om folk kunde lära sig att titta på vädret innan de byter till dubbdäck, inte stirra sig blinda på kalendern. Genom att vänta med att sätta på dubbdäcken tills det faktiskt blir is och snö på gatorna räddar man inte bara liv genom lägre halter av partiklar; man räddar också liv (kanske sitt eget?) genom att ha fräscha dubbdäck den dag de verkligen behövs. Har man kört två månader på barmark innan snön kommer, så har dubbarna hunnit slitas rätt mycket.

På motsvarande sätt bör man förstås ta av dubbdäcken i mitten av mars, när gatorna åter är bara och torra och partikelhalterna börjar stiga igen.