Sidor

onsdag 26 juni 2013

Affärsvärlden har en bra artikel som beskriver bakgrunden till de s.k 3:12 reglerna..

Just nu pågår det en intensiv lobbykampanj från framförallt advokater och revisorer som har utnyttjat det s.k 3:12 regelverket på ett sätt som närmast har skapat ett unikt skattefrälse i Sverige. Affärsvärlden skriver bra i ämnet med en lång bakgrundsartikel.

Min hållning är enkel. Det är viktigt att vi har ett skattesystem som uppmuntrar företag att investera och växa och som gör att ägaren av företaget kan få en stor avkastning på sin risk och arbetsinsats. Men att anställda omvandlar sin lön till kapitalavkastning i olika affärsmodeller är inte avsikten med 3:12 regelverket. Det har regeringen också aviserat - hur kan vi skapa med hjälp av skattesystemet uppmuntra anställda att bli delägare i bolag?

Inga kommentarer: