Sidor

måndag 18 mars 2013

Sammanblandning av makt och media?

I Gävleborg och Gävle har s styrt i många många. Det innebär (tyvärr) att s sätter normen för den politiska dagordningen. När något är "politiskt" betyder det att man går emot s politik exempelvis.

Nu skriver Mediavärlden om landstingets politiska reporter på GD som är sambo med en person på kommunikationsavdelningen. Där kan jag hålla med Maria Brander om att det är svårt att se hur en kommunikatör ska kunna sätta den mediala dagordningen, men jag har inte insyn eller insikt om hur det fungerar rent praktiskt med en reporter som ska ställa landstinget mot väggen - och det är ens sambo som representerar landstinget..

Däremot så har jag synpunkter på att Radio Gävleborgs reporter i hälsingland är sambo med s landstingsråd. Vad händer om s har en situation att hantera i landstinget och de båda sitter i bilen tillsammans. Reportern överhör då ett samtal som kan få dramatiska konsekvenser om det kommer ut för s.... Hur stämmer det överens med de etiska riktlinjer som SVT och SR har? Låt mig också påminna dig om att SVT stängde av en programledare i SVT när hennes syster blev alliansminister.

SR stängde dock inte av av Tomas Bodströms syster när han blev minister trots att SR P1 får anses vara ett mycket tungt samhällsprogram.

Jag har stor respekt för de enskilda personerna och tvivlar inte på att de är professionella i sin yrkesutövning men SR och SVT är så viktiga så att det får aldrig råda minsta tvivel om att man är så opartiska man kan vara trots att s har styrt så länge i länet.Inga kommentarer: