Sidor

måndag 11 februari 2013

Viktigt ämne om unga funktionshindrade som P4 Gävleborg lyfter upp idag

Det är ett stort bekymmer att inte AF lyckas bättre med sitt uppdrag men lösningen kan aldrig och får aldrig vara att passivt förtidspensionera funktionshindrade bort från gemenskapen på arbetsmarknaden. En arbetsgivare som anställer en person kan få ett mycket stort stöd, och den enskilde får då en lön enligt kollektivavtal istället för den låga förtidspensionen.

Radio Gävleborg tar upp ett viktigt ämne idag och jag hoppas även att de fortsätter genom att visa på skillnaden för den enskilde om den personen får aktivitetersättning eller riktig lön från ett vanligt jobb (även om det är en subventionerad anställning)  Det betyder 10 000 tals kronor i skillnad i ersättning varje månad mellan allliansens politik och s förtidspensioneringspolitik för den enskilde.

En arbetsgivare som anställer någon kan ha en så låg kostnad som 3000 kronor per månad - så varför skulle inte Radio Gävleborg kunna vara en förebild? Är Leif Eriksson beredd att anställa någon med ett funktionshinder till en kostnad av 3000 kronor per månad? Jag ser många viktiga och värdefulla arbetsuppgifter som skulle kunna utföras på en radiostation som P4 Gävleborg. Hur många skulle SVT Gävle-Dala kunna anställa? Osv osv..

Faktum är att de flesta med ett funktionshinder får arbete via kontakter i små och mindre företag, och de sämsta arbetsgivarna på att anställa är den offentliga sektorn. Det här har regeringen sett och man avsätter nu särskilda medel för att även offentliga arbetsgivare ska visa sitt samhällsansvar att anställa alla, även den som har ett funktionshinder.

Att ha ett funktionshinder kan vara att man hamnar utanför samhället och tänk dig då hur det var i det gamla systemet då man sa till en ung person - nu får du förtidspension. Det är det omänskliga och som media varje dag borde ställa s v och mp till svars för. Varför ska inte alla få en plats på arbetsmarknaden?

Inga kommentarer: