Sidor

måndag 11 februari 2013

MP vill ha rättvisa val i Gävle vilket är mycket glädjande. Nu väntar vi bara på att s och v ska ge sin syn.

Tyvärr går det att manipulera kommunala val med dagens valsystem genom de s.k valkretsarna. Det betyder att en röst inte blir lika mycket värd i olika stadsdelar. Den här frågan har bl a vallagskommitten som jag sitter i tittat på, och alla partier är överens om att det krävs ändringar i vallagen som innebär att man inte kan dupera valresultatet. Det kan träda i kraft i valet 2018 men det finns inte något som hindrar att Gävle kommun ändrar sig redan till valet 2014 som vi moderater föreslagit och nu ansluter sig mp till den linjen i en debattartikel i Arbetarbladet

Det är viktigt att valet sker med korrekta spelregler och mp artikel är ett steg i rätt riktning. Det betyder också att det finns en majoritet i Gävle kommunfullmäktige för rättvisa val i Gävle så nu väntar vi bara på vad s och v ska säga i frågan.

Inga kommentarer: