Sidor

söndag 17 februari 2013

s rasar i dagens opinonsmätning och det hände nu när s ledaren äntligen pratade politik. Vad drar partiet för slutsatser av det?

SVD redovisar opinionsläget i dagens tidning. Det är ganska stabilt i opinionen men det mest anmärkningsvärda är att s rasar över 2 %. Detta då s gick till attack på alliansen och media skrev att nu kommer s-ledaren att börja berätta om s politik. Det måste alltså betyda att partiet har haft genomslag i opinionen men föga oväntat var det inte den politiken som väljarna vill ha? Och varför skulle de vilja det? s har föreslagit över 32 miljarder i skattehöjningar på svenska folket. De vill ha högre bensinskatter, införande av kilometerskatter, fördubblad restaurangmoms och fördubblade arbetsgivaravgifter på unga. Utöver det så vill mp höja skatterna med ca 50 miljarder och v har drämt till med 90 miljarder.

Det är en giftcocktail på arbetslinjen i Sverige och svenska folket vet att det skulle leda till ökad arbetslöshet och fler i utanförskap.

SCB redovisade i veckan sin arbetskraftsundersökning. Du har inte hört talas om det? Nej, det var för att vännerna i media förmodligen fick en smärre chock. Antalet sysselsatta i Sverige fortsatte att växa kraftigt, som det har har gjort år från år sen alliansen fick ansvaret att styra Sverige 2006 av svenska folket. Antalet utrikesfödda i arbete forsatte också att bli än fler. Det var alltså en nyhet som gick emot det SVT SR och en del tidningar brukar rapportera om, och då väljer man att inte berätta om det. Nu spelar det mindre roll för verkligheten som svenska folket upplever ger större effekt i opinonen än vad media rapporterar om, men det är klart att det är ett bekymmer att framförallt de statliga medierna inte rapporterar objektivt.

Arbetslösheten är ett stort bekymmer i Gävle som har bland den högsta arbetslösheten i Sverige medan alliansstyrda Uppsala har den lägsta. I alliansstyrda Hudiksvall har arbetslösheten gått ned de senaste 12 månaderna medan den har ökat i Gävle under motsvarande period. Det är inte heller en nyhet som du har hört i Radio Gävleborg.

Imorgon kommer kommunfullmäktige att debattera riktlinjerna till ett nytt näringslivspolitiskt program i Gävle och det är ett viktigt instrument för att minska arbetslösheten. Där företagen upplever ett gott företagsklimat så är arbetslösheten låg och vice versa.Inga kommentarer: