Sidor

måndag 18 februari 2013

718 000 har Gävle kommun betalt i viten för att man inte ordnat boenden till funktionshindrade..

Gävle kommunfullmäktige har startat sitt sammanträde kl 9 idag... och det första ärendet var en informationspunkt som visar att Gävle inte klarar att ordna särskilda boenden i tid och för personer med LSS beslut. Det har betytt att kommunen har fått betala 718 000 kronor i viten, vilket är väldigt dåligt använda pengar...

Gävle styrs av s v och mp och samma partier har nyligen gjort utspel om nya idrottsarenor men uppenbarligen klarar man inte av de mest nödvändiga kommunala funktionerna som man enligt lag är skyldiga att tillhandahålla.

Inga kommentarer: