Sidor

torsdag 21 februari 2013

olyckligt regelkrångel på väg?

SVD ledarsida uppmärksammar idag det förslag som förmodligen kommer från regeringen om att svenska företag och arbetsgivare ska börja göra en kontrolluppgift i månaden till skatteverket istället för en gång per år. Det är ett system som riskerar att öka näringslivets kostnader med över 1 miljard per år.

Det är viktigt för en regering att visa balans från olika myndigheters krav och Skatteverket är en mycket skicklig opinionsbildare. Vem vill inte att alla skatter och avgifter ska betalas i rätt tid och av rätt företag och personer? Frågan är då hur långt man ska gå för att nå det målet?

Det yttersta förslaget från Skatteverket vore att alla löner betalades in till verket och sedan betalar de ut lönerna. (jag har till och med för mig att ett sådant förslag har framförts)

Ett sådant samhälle vore dock inte roligt att leva i. Att vissa branscher har stora problem med svart arbetskraft och illojal konkurrens är klarlagt och det är därför som fack och arbetsgivare i byggbranschen har arbetat tillsammans för att hitta lösningar på ett stort problem. Frågan är dock om regeringen kollektivt ska krångla till det för alla företag och alla branscher för att det finns ett problem i en bransch?

Jag gör vad jag kan för att försöka ge en mer nyansierad bild än skatteverket genom att peka på den mycket stora administrativa börda det här kommer att bli på framförallt de mindre företagen, men även stora företag och inte minst kommuner och landsting kommer att få ökade kostnader av detta förslag. Mindre pengar till vård skola och omsorg och mindre tid för företagen att arbeta med sitt företag blir konsekvenserna.

Det bästa vore om regeringen tog ett omtag på frågan och istället lyssande på Företagarna Svenskt Näringsliv och alla de enskilda företagare som är fly förbannade. Det borde gå att lösa problemet i de branscher där problemen är som störst utan att kollektivt bestraffa alla företag - även de som sköter sig.

Inga kommentarer: