Sidor

torsdag 21 februari 2013

Fint och flummiga direktiv till näringslivsprogrammet i Gävle men när alliansen blev konkret så backade s v sd och mp.

Arbetarbladet skriver om Gävle kommuns näringslivsprogram. Det är många fina direktiv till tjänstemännen som alla partier kan ställa sig bakom. Det är så många fina ord så förmodligen hade även ung vänster ställt sig bakom skrivningarna konstaterade jag i KF debatten.

När vi från alliansen blev konkreta och ville att man skulle inventera verksamhet som konkurrerar med privata företag, och inventera vilken verksamhet som skulle kunna upphandlas - då backade s v och mp med stöd av sd direkt. Man ville inte ställa sig bakom våra rimliga att-satser som var;


 

Vi yrkar att följande att-satser läggs till KF ärende §6

 

-         Att Gävle kommun som en del av arbetet med näringslivsprogrammet inventerar vilka verksamheter som drivs av Gävle kommun som konkurrerar med det privata näringslivet.

-         Att Gävle kommun som en del av arbetet med näringslivsprogrammet inventerar vilka verksamheter som drivs av Gävle kommun som skulle kunna upphandlas av lokala företag i Gävle istället för egen drivt.

-         Att Gävle kommun som en del av näringslivsprogrammet tar fram en handlingsplan för att utbilda ledande tjänstemän och politiker i företagsamhetens villkor

-         Att Gävle kommun som en del av näringslivsprogrammet tar fram tydliga mål för handläggningstider och utreder förutsättningarna för tjänstegarantier.

 
Att s med stöd av v mp och sd avvisade dem visar också att det bara är ytlig fernissa från de rödgröna i synen på att förbättra företagsklimatet i Gävle. Det har gått ut ett direktiv från Sveavägen 68 att s ska verka näringslivsvänliga men i verklig handling är det samma gamla s.

Inga kommentarer: