Sidor

måndag 26 november 2012

Gävle styrs av s utan mandat från väljarna..

Idag kommer vi att ha budgetdebatt i kommufullmäktige i Gävle och en liten men mycket viktig fråga är att alliansen tillför medel till valnämnden. I Gävle har vi den situationen att kommunen styrs av en kommunledning utan mandat från väljarna. Gå in på valmyndighetens hemsida och titta själv.

Alliansen fick tillsammans 42,51 % av väljarna och s och vi fick 41,07. Till det kan man sedan lägga mp röster till vardera block. Då får alliansen + mp 50,21 % av väljarna och s v och mp får 48,77.

Så den enda anledningen till att s styr är att man duperat valkretsindelningen i Gävle kommun och fått för många mandat i kommunfullmäktige i förhållande till valresultatet i %.

Det är alltså en myt att väljarna i Gävle röstar rött. En majoritet av väljarna i Gävle röstade på alliansen och mp, och då blir inte Gävle rött.

Det måste vara pinsamt för Carina Blank att sitta på kommunstyrelseposten trots att hon inte fick väljarnas mandat.

Inga kommentarer: