Sidor

tisdag 27 november 2012

Det finns en dold maktstruktur i Gävle kommun som inte är demokratisk.

Igår hade jag ställt en fråga till s kommunalråden om hur delegationsbeslut går till i kommunen med anledning av beslutet om avstängningen av Gävle Centrum. Bakgrunden till min fråga var att den tjänstemän som tog beslutet om trafikavstängning gjorde det på direkt order av s kommunalråden enligt en artikel i Gefle Dagblad.

Carina Blank, s, som hade besvarat interpellationen ansåg sig vara i sin fulla rätt att gå runt bland tjänstemännen och peka med hela handen om beslut de ska fatta på delegation. På annat sätt går det inte att tolka hennes svar till mig. Det är mycket anmärkningsvärt att hon säger på det sättet och borde stämma till eftertanke i det socialdemokratiska partiet. Vill vi ha kommunalråd som genar förbi hela den politiska processen genom att gå runt i stadshuset och ge order till tjänstemännen? Eller är det inte på det sättet som Lars Göran Ståhl, s,  sa i en annan debatt igår om att beslut ska diskuteras och debatteras offentligt i förväg och beredas ordentligt?

Carina Blank har isolerat sig mer och mer från verkligheten och verkar nu ha tappat förmågan helt till att ens vilja förankra sina beslut i förväg hos sina partivänner och framförallt hos sina samarbetspartier.

Väljarna i Gävle röstade inte fram Carina Blank och socialdemokraterna i det senaste valet utan en majoritet av väljarna röstade på alliansen + miljöpartiet i valet. Det vi ser nu är slutet på ett långt s innehav där man tappat respekten för demokratin och demokratiska beslut. Socialdemokraterna bör självklart göra klart för de båda s kommunalråden att det är direkt olämpligt att de springer runt i stadshuset och ber tjänstemän fatta beslut på delegation.

Inga kommentarer: