Sidor

måndag 19 november 2012

Det c mp och s styrda landstinget försöker nu begränsa politikers besök i verksamheten skriver Patrik Stenvard på sin blogg.

Att som politiker kunna sitta ner med medarbetare där de fritt kan framföra sina åsikter är en viktig del av demokratin. Självklart utan att riskera represalier från ledningen om man framför den verklighet som man upplever.

Därför är det oerhört allvarligt att det c mp och s styrda landstinget Gävleborg nu försöker förhindra och begränsa besök i verksamheten genom att besöken ska bokas via de högsta tjänstemännen.

Har de inte viktigare saker för sig än att försöka kontrollera vilka besök politiker gör i verksamheten och vem anser de är chef över vem? Det är politiker som styr verksamheten och tjänstemännen är satta att vara verkställande åt politiken.

Om detta skriver Patrik Stenvard på sin blogg idag.

Inga kommentarer: