Sidor

måndag 19 november 2012

Dags att införa e-val i Sverige

Pressmeddelande; Sverige och Gävleborg är redo för e-val 2014!

Riksdagsledamot Lars Beckman är en av av ledamöterna i vallagskommittén, där Moderaterna i kommitten nu föreslår ett försök med e-röstning på Internet för att stärka väljarnas makt i en debattartikel i dagens Expressen.

- Det är dags att förändra modellen för hur vi röstar i allmänna val, som i praktiken varit densamma sedan rösträtten infördes för snart 100 år sedan. Dagens röstsystem i de allmänna valen har sina fel och brister och det är hög tid att se över hur det kan göras bättre och anpassas efter den tekniska utvecklingen, säger Beckman i en kommentar till förslaget.
 
- Möjligheten att rösta med vanliga valsedlar bör finnas kvar. Det nya förslaget handlar främst om att utöka möjligheterna för att rösta, nå nya målgrupper och att underlätta röstdeltagande, fortsätter Beckman.
 
- För alla unga som idag använder en smartphone så tycker man nog att man ska kunna delta i de allmänna valen via sin smartphone säger Beckman vidare och jag skulle gärna se att per kommuner i Gävleborg blir testkommuner i valet 2014.
 
- E-röstning skulle underlätta för människor som har svårt att ta sig ut på valdagen och för svenskar som befinner sig utomlands. Dessutom skulle risken för underkända röster minimeras och rösträkningen gå snabbare, avslutar Beckman.
 
Länkt till debattartikeln: www.expressen.se/debatt/valjarna-ar-redo-att-rosta-pa-natet/

Kontakt:
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
070 – 361 36 96
lars.beckman@riksdagen.se

Inga kommentarer: