Sidor

onsdag 24 oktober 2012

Gävle sjukhus ville slänga ut döende patient


I måndags var jag med på ett möte på Gävle sjukhus där sjukvården ville slänga ut en döende patient. Enligt läkaren handlade det om veckor eller som mest någon månad innan patienten pga sin allvarliga sjukdom kommer att somna in.

Det är ett allvarligt samhällsproblem att sjukvården i Gävleborg under så lång tid uppvisat så allvarliga brister och på det möte där jag var med och stöttade den anhöriga så tänkte man inte ens följa sina egna rutiner och låta den medicinskt ansvariga läkaren medverka på mötet. Problemet är att man både brister i bemötande och i vården.

Att inte låta en person dö värdigt är oerhört allvarligt och varför ska man oroa upp de anhöriga i onödan? Om personalen säger att de inte kan duscha en patient pga att personen är så sjuk - hur kan man vilja sparka ut patienten från sjukhuset?

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: