Sidor

måndag 29 oktober 2012

En viktig tematräff om att se kraften för personer med funktionshinder vid Samhall den 3/12 kl 13.30 till 16.30

TEMATRÄFF om att SE KRAFTEN vid SAMHALL
MÅL
Se kraften bland personer med funktionshinder - som en fortsättning på Pär Larshans seminarium om Tydligt Ledarskap
MÅLGRUPP
Chefer och personalansvariga i Företagsringen och inbjudna gäster
INNEHÅLL
Vad är det som hindrar er från att anställa personer med funktionsnedsättning? Vilka vinster finns det att göra det?
Kl 13.30
Introduktion - Koordinatorn
4:e resursen har möjlighet att erbjuda chefsutbildning
SIUS-konsulenter från Arbetsförmedlingen
Presentation av Samhalls matchningsprocess av sin personal till olika kunduppdrag
Lars Bäckman, riksdagsman - tidigare regionchef på Svenskt Näringsliv
Hans Backman, riksdagsman
Fika - kaffe o liten macka
Paneldebatt
Frågor, dialog
Slut 16.30
EXTERN DELTAGARE/FÖRELÄSARE
 
Lars Beckman (m), Hans Backman (fp), SIUS konsulenter
PLATS
Bollnäs församlingshem
TID
den 3/12 mellan 13.30-16.30
ANMÄLAN


info@kompetenshuset.nu eller via www.foretagsringen.se / ”Kalender”
PLANERINGSGRUPP
Jan Tegnér Samhall - 070-322 80 75 och
Anders Skogh
Koordinator för 4:e resursen
070-344 07 68

VÄLKOMMEN!

Inga kommentarer: