Sidor

måndag 22 oktober 2012

Avgift som har slagit helt snett..

PRESSMEDDELANDE

2012-10-22

Riksdagsledamöterna Beckman och Berg har skrivit en motion till Sveriges Riksdag om att ändra lagstiftningen om tillsynen av kör- och vilotider!

Sedan den 1 november 2011 ska Trafikverket ta ut en årlig avgift på 500 kronor för tillsyn av kör- och vilotider. Det är en bra lagstiftning där den som belastar kostnaden också betalar avgiften. Det var dock inte tänkt att fordon som omfattas av undantaget i lagstiftningen ska behöva betala den årliga avgiften. Undantag är exempelvis småföretagare som har ett servicefordon eller fordon inom jordbruksnäringen.

Trafikverket har skickat ett inbetalningskort på 500 kronor till alla fordonsinnehavare vilket fram till och med mars i år orsakat 1200 överklaganden till Trafikverket, varav 800 ärenden har skickats vidare till förvaltningsrätten i Karlstad. I mars hade 4 069 fordon av de 82 456 debiterade fordonen inte betalat avgiften.

År 2012 kommer de fordon som beviljats undantag från avgiften för 2011 inte att erhålla ett nytt inbetalningskort, men redan 2013 kommer man att skicka ut en ny avgift på 500 kronor. Man kan anta att fordonsinnehavaren då ånyo måste överklaga sitt beslut
-
Uppenbarligen har det slagit snett i lagstiftningen då så många ärenden har gått vidare till förvaltningsrätten i Karlstad. Lagstiftningen går helt emot regeringens ambition att förenkla den administrativa bördan för Sveriges företagare, men den drabbar också privatpersoner. Det är inte rimligt att skicka ut inbetalningskort som man på goda grunder ska anta omfattas av undantaget i lagstiftningen, säger Lars Beckman, riksdagsledamot från Gävleborg i en kommentar.
-
Det är inte rimligt att vi har en lagstiftning som leder till att innehavare av fordon som är undantagna tvingas till domstol för att få rätt. Dessutom leder det till att resurser hos rättsväsendet läggs på onödiga överklaganden. Resurser som borde läggas på angelägnare ärenden, säger Ulf Berg, riksdagsledamot från Dalarna.
 
 

 

Kontakt:


Lars Beckman, (M) riksdagsledamot för Gävleborg

Mob: 070 – 361 36 96

e-mail:

Ulf Berg, (M) riksdagsledamot för Dalarna

Mob: 070 – 250 43 40

e-mail:
ulf.berg@riksdagen.se

Inga kommentarer: