Sidor

torsdag 22 mars 2012

Vem har rätt? Har Arbetarbladets redaktion styrts av s lokala politiker?

I GD och AB pågår det en debatt om s har styrt den lokala redaktionen på Arbetarbladet eller inte. På ena sidan står kulturchefen på GD som arbetade på Arbetarbladet vid den tiden som påstår att så var fallet medan Kennet Lutti mångårig medarbetare på Arbetarbladet säger att så inte var fallet.

Min bild av tidningsredaktionerna är att de är professionella i sin nyhetsvärdering och att artiklarna oftast är politiskt neutrala men varför skulle kulturchefen på GD ljuga? Vad finns det för agenda som vi andra inte känner till?

På Arbetarbladet fanns det en tongivande journalist som var/är gift med dåvarande s kommunalrådet. Hur påverkar det en tidningsredaktion? Vad pratar man om vid kaffeautomaten? Hur påverkar det en tung nyhetsredaktion inom etermedia att en länets absolut mest välkända journalister är tillsammans med en av länets tyngsta regionala s politiker?

Det är klart att det kan göra skillnad i hur en nyhet ska presenteras eller vinklas, den som säger något annat är naiv. Vad händer om ett landstingsråd pratar om sitt uppdrag och journalisten tar del av en nyhet på det sättet. Ska personen berätta det för sina lyssnare eller inte? Är det förenligt med det journalistiska uppdraget att undanhålla en tung och viktig nyhet i allmänhetens tjänst?

Det är många komplicerade frågor som kan uppstå och kärleken går ju inte att råda över, så frågan måste lösas av de aktuella cheferna inom medierna. Vilka nyheter kan man bevaka eller inte? Kan man arbeta på en nyhetsredaktion eller ska man ha andra arbetsuppgifter?

Inga kommentarer: