Sidor

tisdag 7 februari 2012

Snabbinfo från Moderaterna om Statsministerns uttalande om pensionsåldern i Sverige.

I en intervju i DN 7/2 ger statsminister Fredrik Reinfeldt sin syn på äldres deltagande i arbetslivet i framtiden. I intervjun lyfter han fram att eftersom människor lever allt längre men samtidigt förväntar sig en hög välfärd och god ekonomisk standard så bör människor vara beredda att jobba längre och att byta karriär i arbetslivet. Han presenterar inga förslag om höjd pensionsålder eller andra lagändringar.


Bakgrund

För att finansiera den svenska välfärden i framtiden måste vi se över möjligheterna att få fler äldre att arbeta längre. Den demografiska utmaningen, där fler människor lever längre, gör att kostnader för pensioner, sjukvård och omsorg kommer att stiga. Samtidigt kommer det vara relativt färre människor i det som traditionellt brukar kallas arbetsför ålder.


Frågan om äldres deltagande i arbetskraften är aktuell med anledning av konferensen Northern Future Forum, där statsministrarna från de nordiska och baltiska länderna samt premiärministern från Storbritannien träffas i Stockholm 8-9 februari, för att bland annat diskutera förslag kring hur äldre lättare ska kunna ta plats på framtidens arbetsmarknad. Även regeringens framtidskommission kommer att utreda den demografiska utvecklingen och Sveriges åldrande befolkning.


Det finns ett antal hinder för högre sysselsättning bland äldre, inklusive styrande åldersregler i allmänna system, krävande arbetsmiljö och arbetsförhållanden, breda vägar bort från arbetslivet (allt för generösa regler för sjukförsäkring och förtidspension har tidigare underlättat förtida utträde från arbetslivet för personer med kvarvarande arbetsförmåga), negativa attityder mot äldre som vill jobba kvar och åldersdiskriminering.

Regeringen har infört flera åtgärder för att skapa incitament för fler äldre att vilja jobba kvar längre. Det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre har gjort det mer lönsamt att fortsätta arbeta och sänkta socialavgifter gör det billigare att ha äldre som anställda.

Regeringen undersöker olika sätt att få fler äldre att vilja och kunna arbeta längre. En metod är olika insatser för ett hållbart arbetsliv, exempelvis uppdrag om särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. Åldersdiskrimineringsutredningen har analyserat behovet av stärkt skydd mot åldersdiskriminering och Pensionsåldersutredningen utreder om höjd ålder för rätten att kvarstå i anställning från 67 till 69 år.

1 kommentar:

Picus.V sa...

Vi förstår.
Stadsministern säger återigen något han inte menar ..