Sidor

tisdag 7 februari 2012

Hur ska vi klara det svenska pensionsystemet när vi lever allt längre?

Statsministern uttalar sig om det svenska pensionsystemet i dagens DN och den fråga han adresserar är hur vi ska klara morgondagens pensionsutbetalningar med tanke på allt vi lever allt längre...

I DN säger statsministern:

– Det är en väldigt viktig utgångspunkt att förstå att 30-åringar inte jobbar med samma saker som 70-åringar, säger han.

De ska bland annat diskutera idéer och förslag kring hur äldre lättare ska kunna ta plats på framtidens arbetsmarknad. Vartannat barn som föds nu väntas leva tills det är hundra år. Enligt Fredrik Reinfeldt är det en stor förändring som medborgare och politiker ännu inte förstått alla konsekvenser av.

– Detta sker dessutom i en tid då den globala världsekonomin förändras. De länder som vi möter i öppen konkurrens har inte våra välfärdsambitioner. Dessa länder lägger inte in skatter och avgifter på produktion för att finansiera stora pensionssystem och välfärdslösningar. Och då blir frågan: håller vår ekvation?

Hans svar är att skissa ett samhälle där människor måste försörja sig själva betydligt längre upp i åren än i dag. I hans exempel talar han om ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder. De innefattar också minst ett karriärbyte, när det yrke man haft som yngre blivit för tungt eller för stressigt.

– Det är en väldigt utmanande uppfattning. Hela vårt liv är präglat av att vi från det att vi pratar med yrkesvägledaren och fattar ett beslut, så tror vi att vi ska jobba med samma sak hela livet.

Inga kommentarer: