Sidor

onsdag 22 februari 2012

Pressmeddelande skickat om det olyckliga dubbdäcksförbudet!

PRESSMEDDELANDE:
2012-02-22

Ta bort det olyckliga dubbdäcksförbudet, anser riksdagsledamöterna Berg och Beckman (M)!
 
En viktig komponent i ett fordons säkerhetssystem är vinterdäcken - och då inte minst dubbdäcken. Tyvärr finns det kommuner som har infört dubbdäcksförbud vilket orsakar en falsk säkerhet hos bilister att tro att dubbfria däck är lika säkra i trafiken vid blixthalka som dubbdäck. En entydig forskning visar att så inte är fallet utan risken för att förolyckas i en trafikolycka vid körning med dubbfria däck är över 40 % större jämfört med att köra med dubbdäck.

- Idag råder det blixthalka i hela mellansverige vilket inte är ovanligt i ett land som ligger i Norden utan snarare ett normaltillstånd, säger Ulf Berg, riksdagsledamot från Dalarna. Därför är det dubbdäcksförbud som har införts i några kommuner djupt olyckligt ur trafiksäkerhetssynpunkt och dessa förbud borde snarast tas bort. Dagens trafikkaos där det inte kan uteslutas att bilister med dubbfria däck orsakar onödiga trafikolyckor visar på hur oförenligt dubbdäcksförbud är med trafiksäkerhet, avslutar Berg.

- Bilisterna i alla städer måste själva få välja vilka däck man vill åka på och självklart måste man få välja det mest trafiksäkra däcket, säger Lars Beckman, riksdagsledamot från Gävleborg. Det är både önskvärt och nödvändigt att de politiker som infört ett dubbdäcksförbud snarast överväger att ta bort det av trafiksäkerhetsskäl och istället bekämpa partikelnivåer med åtgärder som inte försämrar trafiksäkerheten, säger Lars Beckman i en avslutande kommentar.
Kontakt:
Lars Beckman, (M) riksdagsledamot för Gävleborg

Mob: Kontakt: 0703 – 613696

e-mail:

Ulf Berg, (M) riksdagsledamot för Dalarna

Mob: 0702-504340

e-mail:

Inga kommentarer: