Sidor

onsdag 22 februari 2012

Oppositionspartierna vill höja drivmedelspriserna ännu mer - har de inte tankat det senaste halvåret?

Idag har vi i M skattekommitte möte med HG Wessberg för att få en uppdatering av hur det går med företagsbeskattningsutredningen och så ska vi lyssna på Lena Asplund kollega i skatteutskottet från Sollefteå som företräder oss i en skattedebatt i eftermiddag där Lena säkert kommer att ställa frågan till oppositionspartierna om varför de i hela friden vill ha högre bensin och drivmedelspriser...Har de inte tankat det senaste halvåret? Den stora frågan som jag möter är tvärtom - varför sänker ni inte skatten så att priset på drivmedel sänks - men v  och mp vill alltså ha högre skatt enligt det särskilda yttrande som de avger idag i ärendet.

De skriver ordagrant:

Mats Pertoft (MP) anför:

Riksrevisionen påtalar i granskningsrapporten att skattebefrielsen för låginblandning kan innebära en ökad konsumtion av bensin och diesel eftersom priset på det fossila drivmedlet påverkas. Det är effekter som motverkar de ursprungliga intentionerna. För att hålla uppe omvandlingstrycket i samhället och ge tydliga signaler om att en fortsatt klimatomställning är prioriterad föreslår Miljöpartiet att koldioxidskatten höjs med 24 öre 2012. Detta motsvarar 70 öre på bensinpriset och är i enlighet med Klimatberedningens förslag. Precis som Klimatberedningen föreslog vill vi under mandatperioden också räkna upp koldioxidskatten med BNP-utvecklingen för att styreffekten inte ska minska. Det rekommenderas av både Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

3. Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (V)
Emma Wallrup (V) anför:

Etanol och biogas är i dag befriade från energi- och koldioxidskatt. Syftet är att stimulera till en ökad användning av miljövänligare bränslen. Efterfrågan på biodrivmedel är starkt beroende av priset på fossila bränslen. När fossila bränslen är relativt dyra jämfört med t.ex. etanol blir det ekonomiskt intressant för svenska fordonsägare att tanka etanol.

Vi vill höja bensin- och dieselskatterna varje år fram till 2014. För den som tankar betyder vårt förslag att bensinen blir ca 20 öre dyrare per år. På tre år innebär höjningen en prisökning med ca 60 öre vid pump. För diesel är samma siffror en höjning med 14 öre per liter. Totalt på tre år blir det alltså ca 43 öre mer per liter vid pump.

Inga kommentarer: