Sidor

onsdag 15 februari 2012

Företagen i Sverige behöver invandring!

UNT debatt skriver Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen om vikten av att ett litet land som Sverige har en arbetskraftsinvandring. Bara i Gävleborg är det över 8 000 personer som går till jobbet varje vecka som är utrikesfödda och i Sverige är det över 580 000 som gör detsamma enligt en RUT rapport som jag tagit fram. Tänk bort de 8 000 skattebetalarna i vårt län och de 580 000 andra utrikesfödda. Hur skulle vi då ha råd med den önskade välfärden? Var 4:e läkare i vårt län är också utrikesfödd - så hur mycket längre köer skulle vi få till sjukvården utan våra utrikesfödda i sjukvården?

Tänk på det nästa gång du hör en rasist säga att vi har för många som kommit till vårt lilla kalla land långt uppe i norden. Är det inte i själva verket så att vi ska vara glad för alla de som kommer till oss och som hjälper oss att bygga ett bättre Sverige?

Inga kommentarer: