Sidor

onsdag 21 december 2011

Tydligt i GD idag vilka två allianspartier som är emot gårdsförsäljning av alkohol

I GD idag skriver mina två allianskollegor från Riksdagen Barbro Westerholm folkpartiet och Anders Andersson KD om gårdsförsäljning av alkohol. Det går inte att tolka inlägget som annat än att de är emot den lilla förändring som det skulle innebära att gårdar i Sverige skulle få börja sälja sina produkter i enlighet med den statliga utredning som kommit fram till att detta är fullt möjligt i Sverige.

Jag tycker att det är olyckligt att alliansen skriver debattartiklar mot varandra men å andra sidan så blir det tydligt för de som  bor i Gävle vilka två partier det är i alliansen som är tveksamma. Det är olyckligt om de har grundat sitt ställningstagande på det helt orimliga uttalande som Folkhälosinstitutets chef gjorde där hon påstod att konsumtionen skulle fördubblas i Sverige. Det är helt enkelt inte sant utan det handlar om ett glas vin per person och år. Enligt min uppfattning är det stora samhällsproblemet på det här området den helt okontrollerade införseln av alkohol som sker från Tyskland. Det måste åtgärdas och genom att tillåta gårdsförsäljning av alkohol skulle respekten för den svenska alkoholpolitiken öka i Sverige.

Jag och Anders W Jonsson har skickat in ett svar till GD på våra alliansvänners artikel.

Inga kommentarer: