Sidor

måndag 21 november 2011

Kan man ha ett huvudkontor i Gävleborg? Moderata ledamöterna i Skatteutskottet besöker länet idag.

PRESSINBJUDAN:
2011-11-21

Moderater från skatteutskottet besöker Gävleborgs län och ställer frågan:

Kan man ha ett huvudkontor i Gävleborg?

Måndagen den 21 november besöker de moderata riksdagsledamöterna i skatteutskottet Gävleborg. På förmiddagen besöker de landshövding Barbro Holmberg och Länsråd Anna-Lena Österborg för ett samtal om exportens betydelse för länet. Alliansregeringen tog nyligen ett beslut om att placera ett nytt servicecenter i Gävle, vilket planeras leda till minst 150 nya arbetstillfällen i länet. På vilket sätt påverkar det Gävleborg positivt?

Efter besöket hos Landshövdingen besöker Riksdagsledamöterna Lantmäteriet där generaldirektör Bengt Kjellson berättar om deras internationella projekt och om vikten av att ha deras placering just i Gävle. Dagen avslutas på Cibes Lift i Järbo, som nyligen valt att flytta tillbaka sitt huvudkontor till Järbo från Stockholm vilket gynnar tillväxten i länet. Riksdagens Utredningstjänst gjorde nyligen en undersökning om exportföretagens betydelse för Gävleborgs län och hur många jobb som skapas tack vare exportföretagen. Innehållet i rapporten kommer att diskuteras på alla tre besök. Från oppositionen finns det förslag om att göra transporter dyrare genom att införa en så kallad kilometerskatt för tunga lastbilar. Ledamöterna vill under besöket få information om hur det skulle påverka Cibes Lift och andra exportföretag.

Media hälsas välkommen till pressträff på Cibes Lift i anslutning till besöket.
Tid: Måndagen den 21 november, kl 15.00
Plats: Cibes lift, Spelbovägen 9, Järbo

Medverkande moderata ledamöter från skatteutskottet: Ordförande Ulf Berg, Lars Beckman, Maria Abrahamsson, Fredrik Schulte, Johnny Munkhammar, Lena Asplund och Marianne Kierkemann samt Riitta-Liisa Björk (M), oppositionsråd i Sandviken

Inga kommentarer: