Sidor

lördag 12 november 2011

Anders Morin Svenskt Näringsliv skriver klokt om hur kontrollen borde skärpas av både kommunala och privata utförare av välfärdstjänster.

SVD Brännpunkt skriver Anders Morin om hur man ska undvika vårdskandaler i framtiden. Det är viktiga frågor som Anders tar upp, och låt oss komma ihåg att uppmärksamheten alltid blir större när det är ett privat företag som inte sköter sig, men att bristerna (tyvärr) kan vara lika stora även i de offentligt drivna verksamheterna.

Därför är det viktigt att det finns oberoende utvärderingar och revisorer utanför den dagliga driften som utvärderar tjänsterna, oavsett utförare.

Här i länet kunde vi snabbt ta del av att den upphandlade färdtjänsten och skolskjutsarna inte höll måttet. Jag tillskrev då X-trafiks ledning och påtalade dels att att verksamheten inte fungerade och dels att man borde omgående genomföra en extern och oberoende revision av verksamheten. Detta vägrade x-trafiks ledning att göra i ett brev till mig. Nu verkar det dock som att man äntligen är beredd att vidta de åtgärder som krävs när verksamheten inte fungerar dvs säga upp avtalet med entreprenören som inte sköter sig. Det är en stor fördel med upphandlingar, att om det inte fungerar så kan man byta leverantör. Men om det hade varit en egen verksamhet så hade man inte kunnat vidta samma åtgärder.

Inga kommentarer: