Sidor

måndag 4 juli 2011

Pihlblad konstaterar också på politikerbloggen att det var statsmannen Reinfeldt som höll tal - ett tal för framtiden!

I svensk politik finns det nu två tydliga alternativ. Ett parti som vill tillbaka till Domus på 60-talet och gärna med en statlig tv kanal och en statlig radiostation.... Mot det står statsmannen Reinfeldt och nya Moderaterna som ska ta Sverige in i framtiden. Att backa in i dåtiden har aldrig varit en god lösning, varken för en familj, en stad eller ett land. Det konstaterar också Pihlblad på politikerbloggen och Expressen.

Reinfeldt höll ett bra framtidstal och när han pratade om socialismens fall för 20 år sedan och de baltiska ländernas frigörelse, något vi tar för givet idag, så fick man nästan gåshud. Socialismen har inte fungerar i Sverige och inte fungerat i östeuropa eller i något annat land heller. Det känns tryckt att vi har en stabil och trygg regering för framtiden.

Inga kommentarer: