Sidor

måndag 18 juli 2011

Falska vänsterpartister. Skriver debattinlägg i HT om barnfattigdom men vräker mest barnfamiljer i Sverige i Gävle.

För ett par veckor sedan slog Barnombudsmannen larm om att Gävle kommun vräker nästan mest barnfamiljer i Sverige och man kallade Gävle kommun till krismöte. Gävle styrs av v mp och s.

Idag skriver vänsterpartisterna en debattartikel om barnfattigdom i Hudiksvalls tidning och den fråga man ställer sig är - varför lever inte vänsterpartisterna som man försöker lära i den kommun man faktiskt styr?

Vänsterpartiets politik skulle effektivt slå ut redan svaga grupper från arbetsmarknaden eftersom man vill ta bort RUT och ROT avdraget, ta bort jobbskatteavdragen, chockhöja skatterna för vanligt folk, lagstifta om rätt till heltid vilket skulle slå undan benen från dem med deltidsjobb som istället skulle bli heltidsarbetslösa. Lägg till det den chockhöjning av räntorna som skulle bli fallet när Riksdagens budgetregler togs bort som vänsterpartiet vill... Listan kan göras lång på hur illa det skulle för Sverige om vänsterpartiet fick något inflytande över svensk politik och svensk ekonomi. Tror du mig inte så räcker det med  att åka till KUBA och NORDKOREA för att se konsekvenserna av vänsterpartiets politik.

Varför agerar inte vänsterpartiet mot barnfattigdom i Gävle och slutar med att vräka alla barnfamiljer?

Inga kommentarer: