Sidor

torsdag 14 juli 2011

Debattartikel om skolan i Arbetarbladet. Vi kan inte vänta!

Michael Svensson och jag skriver tillsammans i Arbetarbladet på nätet om den svenska skolan och alla reformer som sjösätts just nu.

Vi inleder artikeln så här och resten kan du läsa på Arbetarbladets hemsida:


Vi kan inte vänta!

En mängd skolreformer sjösätts under detta år. Det är ny gymnasieskola, nya och tidigare betyg, lärarlegitimation och ny lärarutbildning, för att nämna några. Detta är mycket viktigt att vi tillsammans med en ny skollag, får nya ramverk som blir moderna och fokuserar på kunskap. Men vi kan inte vänta. 

Vi kan göra mycket under tiden i Gävleborgs län, innan dessa reformer får fullt genomslag.Det finns ett antal framgångsfaktorer runtom i Sverige. Allt kan genomföras nu, till hösten och under det kommande året.

Inga kommentarer: