Sidor

torsdag 14 juli 2011

Blodspengar? Har Arbetarbladets ledarsida spårat ut helt?

Arbetarbladets ledarsida ska köra igång en artikelserie om verklighetens folk och i samband med det så har de två ledarskribenterna gjort en text med varandra.

I den texten så kallar en av ledarskribenterna den ökade disponibla inkomst som den lågavlönade kommunanställde fått tack vare jobbskatteavdraget för blodspengar. Det är enligt Arbetarbladets ledarsida pengar som tagits från någon annan.

Med samma usla retorik så måste man ställa sig frågan hur många fattiga barn vi skulle kunna rädda till ett bättre liv med hjälp av det presstöd som Arbetarbladet erhåller på cirka 17 miljoner per år. Det är 170 miljoner på 10 år. Det är riktiga blodspengar.

I verkligheten så har ingen regering tillfört mer pengar och mer resurser till den gemensamma sektorn. Alliansen har tillfört över 80 miljarder till den offentliga sektorn sedan 2006 samtidigt som vi tack vare jobbskatteavdraget tillfört cirka 1600 kronor per månad till en normalinkomsttagare. Det blir 160 000 mer till en barnfamilj under en mandatperiod. Pengar som ger barnfamiljen ökad valfrihet och också en möjlighet att köpa tjänster. Genom RUT och ROT avdraget så skapas det jobb och i länet kan man uppskatta cirka 650 nya jobb tack vare RUT och ROT och cirka 3 000 nya jobb tack vare jobbskatteavdraget.

Det vill ledarsidan på AB ändra på, men sina egna blodspengar i form av ett presstöd pratar man tyst om, lika tyst som det organiserade samarbetet mellan sd och s. Det har man inte kommenterat under hela våren.

Inga kommentarer: