Sidor

fredag 17 juni 2011

Många klokla ledarstick idag om public service utredningen som tillsattes igår.

Svenska Dagbladet skriver en klok ledare idag om vilken roll staten borde ha i framtidens medialandskap, och även Kristiansbladet skriver insiktsfullt. Jag delar utredningens mål och intentioner och ser fram emot att utredningen levererar ett klokt förslag.

Det är viktigt att få en annan finansiering av den statliga radion och tv även förtydliga statens bolags roll i konkurrensen med de fria och privata aktörerna. Tyvärr blandar många ihop kulturpolitik och näringspolitik och för mig ligger tyngdpunkten på näringspolitiken. Politikens ansvar är att se till att vi har ett brett och varierat utbud i hela Sverige.

Inga kommentarer: