Sidor

torsdag 16 juni 2011

Kulturministern på DN debatt: Ompröva tv och radioavgiften.

DN debatt skriver idag kulturministern med övriga alliansföreträdare om den kommande public service utredningen. Där skriver man bl a att det är tid att utreda om tv och radio avgiften är rätt och att en grundläggande uppgift för utredningen är därför att utgå från den snabba utveckling som har skett på medieområdet och forma uppdraget med hänsyn till morgondagens mediemarknad. Under de senaste två decennierna har branschen förändrats i grunden, och utbudet av programföretag, kanaler och plattformar är i princip obegränsat.

Klokt av vår kulturminister!

Inga kommentarer: