Sidor

torsdag 16 juni 2011

Arbetslösheten högst i Sverige i Gävleborg. Det räcker att åka till Uppsala för att få en helt annan situation..

Radio Gävleborg rapporterar att arbetslösheten sjunker kraftigt i länet vilket är mycket positivt men trots det så har länet högst arbetslöshet i Sverige. Det räcker att åka 10 mil söderut till alliansstyrda Uppsala för att få ett helt annat arbetsmarknadsläge. UNT skriver att Uppsala har lägst arbetslöshet i Sverige...

Chefen på Arbetsförmedlingen i Uppsala säger till UNT:

Nu behöver många företag istället rekrytera. Det är framför allt inom den privata tjänstesektorn som den starkaste tillväxten finns, men även inom bygg, transport och handel.– Det växer inom alla områden just nu. Många har angett i sina prognoser att de har slagit i taket och behöver mer resurser för att klara av produktionen. Vi på Arbetsförmedlingen i Uppsala län har en utmaning i att tillgodose arbetgivarnas behov av arbetskraft framöver. Och det är ju ett angenämt problem, säger Jan-Erik Nyström.

Inga kommentarer: