Sidor

tisdag 17 maj 2011

Värdefull förbättring av arbetsmarknadspolitiken.

Expressen skriver om den förändring som Regeringen meddelat idag där den som befinner sig i den s.k fas 3 ska få tillgång till en kortare arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att personen kan få arbete i direkt anslutning till utbildningen. Det är en bra justering som förstärker Regeringens jobbpolitik och som kan underlätta för en person att få ett jobb om det krävs en enklare utbildning. Nu ska man komma ihåg att redan i början av en arbetslöshets period så finns det goda möjligheter till utbildning för den enskilde men det är klart att allt som kan göras för att få tillbaka en individ till arbete ska prövas.

Inga kommentarer: