Sidor

måndag 30 maj 2011

Revisorerna i Gävle kommun djupt kritiska till kostnadsutvecklingen i Gävle kommun!

Det är sällan som man ser så kritiska revisorer som på sidan 5 i handlingarna. Man skriver " vi ser med oro på den snabba nettokostnadsutvecklingen inom den skattefinansierade sektorn."


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: