Sidor

söndag 3 april 2011

Lokalpolitiker i Stockholm attackerar än en gång dubbdäcken!

De senaste dagarna har lokalpolitiker från alla partier än en gång attackerat dubbdäcken och senaste sker det i SVD idag på deras debattsida Brännpunkt. Det är ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten i Sverige för varje bilist som man får att byta från dubbdäck till det väsentligt farligare alternativet dubbfria vinterdäck. Enligt en undersökning från Trafikverket som redovisades den 15 september 2010 så är det 40 % större risk att dö i en trafikolycka om man kör dubbfritt jämfört med dubbdäck.

I Stockholm så är den största platsen för partiklari  tunnelbanan och innan lokalpolitikerna i Stockholm attackerar trafiksäkerheten i Sverige så vore det värdefullt att man först åtgärdade dessa problem. Med samma retorik som man använder för dubbdäcken så är det alltså lika viktigt att få bort partiklarna från tunnelbanan. Det går att göra med glas som håller partiklarna borta från stationerna (slussar helt enkelt) och genom andra åtgärder.

När det gäller dubbdäcken så har Riksdagens Utredningstjänst utrett hur det står till med partiklar i Stockholm och vilka hälsoeffekter de har. Den utredningen hittar du här!

Det är alltså meningslöst att införa dubbdäcksförbud ur miljösynpunkt och värre är alltså att trafiksäkerheten försämras dramatiskt!

4 kommentarer:

perankersjo sa...

Hej Lars, long time no see!

Du gör det lite enkelt för dig. I din egen RUT-rapport ges tillräckliga skäl för att inte strunta i problemet. Det finns också en del forskning som saknas i rapporten vilket är olyckligt.

Min, Rogers och Anders (de två senare är ju som du vet kolleger till dig i riksdagen) poäng är att vi vill undvika förbud som exempelvis kan leda till att du inte får köra din bil till riksdagshuset vintertid - och istället förorda marknadsekonomiska dubbdäcksavgifter. Hjälp oss gärna att påverka ansvarig minister, som ju finns inom ditt parti, innan hon lägger fram ett renodlat förbudsförslag.

Vad som är nytt i debatten är också att vi riskerar EU-böter på 100 miljoner om vi inte förbättrar luftkvaliteten i Stockholm. Detta för att riksdagen har ratificerat miljökvalitetsnormerna för luft. Ska vi strunta i det? Vem ska i så fall betala böterna? Och hur ansvarsfullt är det att göra så?

Avslutningsvis Lars, detta är en fråga som vi måste lösa, inte sopa under mattan.

Allt gott :)

Per

Lars Beckman sa...

Hej Per!

För varje bilist som byter till dubbfria vinterdäck så försvagas trafiksäkerheten i Sverige. Det är 40% större risk att dö i en trafikolycka med dubbfria däck istället för dubbdäck. Det är det allvarligaste samhällsbekymret.

I Stockholm så vore det bra att börja med tunnelbanan där man kan göra många viktiga åtgärder för att minska eventuella partikelutsläpp.

perankersjo sa...

Hej igen,

som politiker måste vi väl ändå vara kapabla att arbeta med flera samhällsproblem samtidigt? Hela poängen med att diskutera avgift istället för förbud är ju ett sätt att lösa konflikten. Du kanske kan, men jag kan inte strunta i miljöproblemet med dålig luftkvalitet till följd av partiklarna som dubbdäcken river upp.

När det gäller tunnelbanan så pågår forskning på det området. Som jag förstår saken så är det inte samma partiklar och samma problem som i vägtrafiken då tunnelbanans partiklar inte har samma sammansättning. Partiklarna från vägtrafiken är mer toxiska. Vi kanske har ett problem i tunnelbanan och i så fall ska det tas på största allvar. Men på vilket sätt innebär det att vi ska strunta i problemet med dubbdäcken?

Per

Lars Beckman sa...

Hej!

Jag har inte sett någon ordentlig samhällsekonomisk analys där man reder ut vad man vinner på ett dubbdäcksförbud i någon stad om samtidigt betydligt fler avlider eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor. Det är inte rimligt att få människor att byta till ett däckalternativ som är så mycket sämre. På nya bilar med antisladdsystem är dubbfria inte lika dåliga. Lös tunnelbanan först.