Sidor

måndag 25 april 2011

Biskopen talar på Stortorget i Gävle och tar partipolitisk ställning.

Men han har ett mycket politiskt budskap som inte kan anses som förenligt med kyrkans opolitiska ställning. Arbetarbladet fick det till cirka 300 personer vid starten av talet och det var rätt många fackligt aktiva där tillsammans med partipolitiker från s och v. Efter cirka en timme var det knappt 100 personer där, vilket i och för sig är viktigt att alla känner att de får komma till tals.

Det som är olyckligt med Biskopens sågning av sjukförsäkringen är att han skapar en onödig oro kring ett system som fungerar väl för de allra flesta men inget är så bra att det kan förbättras.

- Posted using BlogPress from my iPhone

7 kommentarer:

Picus.V sa...

Kyrkans MÄNSKLIGA ställning då?...

Lars Beckman sa...

Den står vi alla bakom, att vi ska ha en mänsklig ställning.

Anonym sa...

Om det är politik att stå upp för svaga, då ska kyrkan i allra högsta grad vara politisk...

Anders H sa...

surt sa räven!

hanna sa...

Beckman är tyvärr expert på att dissa ALLA som inte har samma åsikt som han själv. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara.

Kenneth Ohlsson sa...

S var ju det partiet som startade översynen av sjukförsäkeingen. Man minns ju Anna Hedborgs hårda analys:

- (Wikipedia)2006 fick Anna Hedborg i uppdrag av regeringen Persson att utreda de sociala försäkringarna inklusive sjukförsäkringen. Några slutsatser hon kom fram till i sin utredning "Mera försäkring och mera arbete" var bl.a. att: "Försäkringen har inte fungerat som den borde. Vårt uttryck för detta är att sjukförsäkringen är för mjuk." och "En möjlig reformväg är att helt enkelt strama åt, att underkänna vissa diagnoser, att sänka ersättningar, att låta sjukdomens pris bli så högt att människor tvingas ut ur försäkringen."

Sen har alliansen skött det illa för dom som råkat illa ut och det skall dom skämmas för!
Men det hade inte skötts bättre av S. Tyvärr.

PEJ sa...

Kenneth - låt V ta handom eländet då...... problem löst!!!!!