Sidor

onsdag 15 december 2010

Svenskt Näringsliv vill försämra ränteavdragen för de svenska hushållen.. Hur ska då unga kunna köpa sin första bostad?

Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, har en debattartikel idag i DI där han pläderar för att ränteavdraget för villaägarna ska tas bort eller minskas. Det vore djupt olyckligt att hela svenska folket ska drabbas av att ränteavdragen tas bort, för att bostadspriserna har stigit kraftigt i Stockholm. Det vore också olyckligt med tanke på att många unga då skulle få en väsentligt sämre möjlighet att köpa sin första bostad.

1 kommentar:

Joacim Olsson sa...

Hej Lars,
Villaägarnas Riksförbund delar helt din uppfattning om ränteavdragen. Dessa har en avgörande betydelse för mångas möjlighet att klara av kalkylen vid ett bostadsköp, eller för att kunna behålla det boende de redan har och som delvis är finansierat med stora lån.

Vi behöver underlätta och inte försvåra för dem som vill äga en bostad. I grunden handlar det om att få fart på bostadsbyggandet. Men även skatter är hinder.

En reform som exempelvis bör övervägas är att ta bort den så kallade pantbrevsskatten. Denna skatt tvingar fram högre belåning än nödvändigt, drabbar den som har begränsat eget kapital mer än den som har stor förmögenhet, fördyrar indirekt nybyggnation, minskar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden samt straffar den som föredrar att bo i ett eget hus framför en bostadsrätt.