Sidor

torsdag 9 december 2010

S har alltid satt systemet före människan! Mona Sahlin har förkastat hela s politik...

Alliansen har skickat in en debattartikel till länets media som AB nu har publicerat på nätet. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Vi inleder artikeln med:

Mona Sahlin, socialdemokratisk partiledare, har nu hållit sitt sista tal som partiledare, och enligt egen utsago behövde hon då inte ta hänsyn till andra förhållanden än att tala om Sveriges bästa och vilken politik som är den bästa för Sverige. Föga förvånande så konstaterade hon att jobbskatteavdraget är en mycket stor och bidragande orsak till att så många har fått det så mycket bättre ekonomiskt. Många normal- och låginkomsttagare får nu behålla mer av sina egna pengar i plånboken än vad de tidigare fått. Mona Sahlin konstaterade också att det var ett stort misstag att gå till val på att återinföra både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Det var också ett stort misstag, enligt Sahlin, att gå till val på att kraftigt höja bensinskatten för vanligt folk och att införa en kilometerskatt för tung trafik - en åtgärd som skulle slå stentufft mot jobben i hela Sverige men framförallt i län som Gävleborg.

Inga kommentarer: