Sidor

fredag 17 december 2010

Pressmeddelande: Beslutet om Furuviksparken överklagas till Förvaltningsrätten i Falun!

Pressmeddelande om överklagan av ärendet rörande Furuviksparken:

Pressmeddelande!

Lars Beckman, Niklas Bornegrim, båda kommunfullmäktigeledamöter i Gävle för Moderaterna, samt Marina Alfredsson Bror kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet har idag skickat in bifogad överklagan till Förvaltningsrätten i Falun avseende beslutet i KF att avskriva 6.5 miljoner i ett aktieägartillskott till Furuviksparken AB.

Enligt vår uppfattning strider beslutet mot kommunallagen på minst två punkter samt mot gällande EG rätt avseende statsstöd.

- Vi har ansträngt oss för att försöka hitta något beslut i högre instans som stödjer att man kan avskriva ett aktieägartillskott till ett privat företag, men vi har inte lyckats inte något som styrker att Carina Blank (s) har rätt när hon påstår att beslutet i kommunfullmäktige följer gällande lagstiftning. Tvärtom så finns det ett antal rättsfall som styrker vår uppfattning, att en kommun inte får gynna ett enskilt företag på det sätt som nu sker säger Lars Beckman i en kommentar och därför överklagar vi KF beslutet, för att möjliggöra att Gävleborna får tillbaka 6.5 miljoner kronor..

- Det är bra att detta nu blir klarlagt om det här är ett otillåtet beslut och skulle Förvaltningsrätten inte bifalla vår överklagan så skulle det öppna oanade möjligheter för kommuner i Sverige att stödja enskilda företag. Carina Blank är beredd att öppna en "kommunakut" genom det beslut fullmäktige tog, och vi anser inte att det är en kommunal uppgift att stödja eller sponsra enskilda företag säger Lars Beckman avslutningsvis.

Inga kommentarer: