Sidor

torsdag 16 december 2010

Nu är överklagan till Förvaltningsrätten nästan klar om det olagliga stödet till Furuviksparken på 6.5 miljoner.

Under veckan har vi undersökt juridiken och verkligen försökt hitta något som stödjer att en kommun kan skänka bort 6.5 miljoner till ett privat företag, men tvärtom, ju mer vi har undersökt desto mer fel kommer vi fram till att kommunfullmäktigebeslutet var att skriva av ett aktieägartillskott till Furuviksparken. Förmodligen är det inte enbart ett brott mot kommunallagen utan även mot EG rätte rörande statsstödsregler. Det finns beskrivet och utvecklat väl i vägledande domar så inom kort räknar vi med att skicka iväg överklagan till Förvaltningsrätten i Falun.

Skulle sedan Förvaltningsrätten komma fram till att vi, Regeringsrätten och EG domstolen har fel, så har vi i alla fall försökt göra allt vi kan för att 6.5 miljoner ska betalas tillbaka till Gävle kommun.

Inga kommentarer: