Sidor

onsdag 29 december 2010

Jenny Wennberg, Arbetarbladet, skriver klokt om regelförenklingar på ledarsidan idag.

Klicka på rubriken så kommer du till Jenny Wennbergs ledare i Arbetarbladet där hon skriver klokt om regelförenklingar för svenska företagare.

Det är viktigt att svenska företagare får lägga sin tid och kraft på att skapa nya innovationer och sälja mer, och därmed skapa mer jobb, än att vara byråkrat.

6 kommentarer:

PEJ sa...

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article8343271.ab

Vem var det i valrörelsen som SKREK ut att hela den svenska skogsindustrin läggs ned med de rödgrönas förslag om höjning av dieselskatten????
Just det - DU - mr. Beckman.

Vad säger du nu då???????

Picus.V sa...

Intressant :-)))))

Lars Beckman sa...

Jag såg den debattartikeln och är för dåligt insatt i frågan. Förmodligen är det en skatteväxling men återkommer med svar här på bloggen.

PEJ sa...

så trevligt - att du ska återkomma - väntar med längsel på ett seriöst svar ;-)

Lars Beckman sa...

Detta är ett beslutet från december 2009 - ngen "smyghöjning" alltså - och är en del i arbetet att uppnå klimatmålen med gröna skatteväxlingar. Med reformen sänks också fordonsskatten på tunga lastbilar och dieseldrivna personbilar. Skatterna träffar med detta i större utsträckning bränslet (och därmed utsläppen) snarare än bilägandet.

Se nedan kort PM från Finansdepartementet.


I december 2009 fattade riksdagen beslut om regeringens proposition 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010. Där slogs fast att energiskatten på dieselolja höjs, utöver den årliga indexomräkningen, i två steg med sammanlagt 40 öre per liter. En första höjning med 20 öre per liter sker den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 öre per liter den 1 januari 2013.

Regeringens bedömning för att genomföra detta var att energiskatten på fossila drivmedel i ökad utsträckning borde bero på förbrukningen av bränsle och i mindre utsträckning på ägaren till fordonet. Detta ligger i linje med vad regeringen uttalade i budgetmotionen för 2008. En styrning av bränsleförbrukningen via skatten på drivmedel är att föredra framför en styrning via fordonsskatten, eftersom skatten på drivmedel till skillnad från fordonsskatten är beroende av körsträckan. I och med att skatten läggs på bränslet är detta ett sätt att uppnå vårt klimatpolitiska mål.

Ett viktigt motiv till den stegvisa anpassningen var också att ge samtliga aktörer möjlighet att förbereda sig på detta. Därav aviserades förslaget i budgetmotionen för 2010 och beslutet kunde tas i december 2009.

2011 kompenseras tunga lastbilar och dieseldrivna personbilar för den höjda dieselskatten genom sänkt fordonsskatt.

PEJ sa...

för att göra en låååång historia kort.... väldigt likt det förslag de rödgröna hade FÖRE valet i september.