Sidor

onsdag 29 december 2010

Det märks att det är ganska lugnt just nu - mejltrafiken är mycket mindre än vanligt..

Det märks att det är många som unnar sig julledigt den här veckan och ett konkret sätt att mäta lugnet på är att man ser att mejlen har minskat dramatiskt.

Det är en bloggare som har satt upp en möjlighet för den personens läsare av bloggen att mejla sina synpunkter till Riksdagsledamöterna och några sådana här standardmejl droppar in per dag:

Jag skriver till dig med anledning av att halal- och kosherslakt kan komma att legaliseras i Sverige.

I början av december så hölls ett möte på regeringskansliet mellan civil- och bostadsminister Stefan Attefall och företrädare för omkring 50 trossamfund. Under mötet så lovade Attefall att försöka åtgärda flera frågor som de olika samfundsledarna lade på hans bord. Till exempel möjligheten till halal- och kosherslakt i Sverige. Idag så importeras stora mängder halalslaktat kött till Sverige både märkt och omärkt, vilket i sig kan tvinga människor som är emot skäktning att äta kött från djur som slaktats med denna metod.

1937 förbjöds slakt utan bedövning i Sverige men under förra året så röstade Europaparlamentet för ett förslag som syftar till att tvinga medlemsländerna att tillåta slakt utan bedövning för religiösa ändamål. Med den djurhållning vi har i Sverige och vårt synsätt på djuren så är det oerhört smaklöst att försöka kringgå en så etisk och moralisk fråga.

Halalslakt är en metod då djuret utan någon bedövning tappas på blod genom att man skär halsen av det och låter det sedan långsamt självdö genom att förblöda. Det innebär ett fruktansvärt lidande för djuren. Sverige och svenskarna vill gärna framhålla att är bland de bästa länderna vad gäller djurhållning och djurvälfärd men att vi fortfarande måste jobba för att skärpa lagar och ständigt förbättra oss och satsa på forskning. Att gå tillbaka till en slaktmetod som förbjöds på grund av att den ansågs vara plågsam redan under den tiden när forskare inte ens var överens om djur kunde känna smärta måste ju ses som väldigt kontraproduktivt.

Halal- och Kosherslakterier ska inte finnas i Sverige över huvud taget tycker jag och jag hoppas att även du tycker detsamma. Jag hoppas också att du kommer att engagera dig i frågan. Djuren kan inte rösta i våra val, men det kan deras vänner. Vad gör du för att se till att det inte blir legaliserat?

Mitt standardsvar är:

Halalslakt samt Kosherslakt

Moderaternas inställning är att djur ska behandlas med respekt och värdighet. Arbetet med ett gott djurskydd har en lång historia i Sverige. I Sverige är det absolut förbjudet att slakta djur utan bedövning. Det gäller även religiösa slaktmetoder som halal- och kosherslakt. Dessa är endast tillåtna om djuren är bedövade, något som moderaterna står bakom. Moderaterna är emot en EU-lagstiftning som tvingar medlemsstaterna att tillåta slakt utan bedövning för religiösa ändamål.

Vid halalslakt med bedövning kombineras muslimsk tradition, svenska djurskyddskrav och svensk livsmedelskontroll så att de produkter som framställs är traditionella, säkra och etiskt försvarbara för alla. Därmed blir djurvänligt hanterat halalkött det som allmänt finns tillgängligt i Sverige. Vi moderater värnar alltid djurskyddet.

Utöver själva slaktmetoden finns inom halalslakt samt kosherslakt bland annat regler kring vem som får utföra slakten och för hur djuren ska vara vända vid slakt. Detta innebär i sig inte någon konflikt ur djurskyddsperspektiv. Som vid all slakt är det dock viktigt att den person som sköter bedövning och slakt har tillräcklig erfarenhet och kunskap.

3 kommentarer:

PEJ sa...

viser mad all tydlighet att du inte vet vad halalslakt är........

Andreas sa...

Upplys oss då, å du vise PEJ. Du verkar ha koll på det mesta och jag skulle verkligen vilja att du benar ut det här med halalslakt.

PEJ sa...

Halalslakt betyder att de som slaktar djuren ber en bön före slakten (vänd mot Mecca). Djuren är vid slakten medvetslösa av strömstött.
Iövrigt föregår slakten på samma sätt som den har gjorts i över hundra år på svenska gårdar.