Sidor

torsdag 2 december 2010

Idag sker den största förändringen på integrationsområdet på 25 år.

I dag den 1 december träder den så kallade etableringsreformen, den största förändringen inom svensk integrationspolitik på 25 år, i kraft. Mottagandet av nyanlända flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga läggs om och fokus sätts på jobb och kunskaper i svenska. Varje nyanländ ska få en lots som stöd i etableringsprocessen och individuella etableringsplaner ska upprättas för att bättre än tidigare ta tillvara den nyanländes kompetens och erfarenhet.

Klicka på rubriken så kommer du till Arbetarbladets artikel i ämnet. Som framgår av artikeln så har Gävle kommun och övriga Gästrikekommuner misslyckats kapitalt med att etablera nya Gävlebor på arbetsmarknaden, och nu gäller det att AF är laddad till tänderna för att lösa den uppgift. Jag och Anders W Jonsson besökte AF för någon månad sedan och då förberedde man sig iaf och gav en positiv bild över det uppdrag man hade fått, att hjälpa invandrare till jobb så fort det bara går.

Inga kommentarer: