Sidor

tisdag 16 november 2010

Inköp Gävleborg genomförde en dålig upphandling som får göras om enligt beslut i Domstol.

Under alla år som jag haft företagskontakter rörande Inköp Gävleborg så har det stått klart för mig att det är en felkonstruktion. Att samordna inköpen i en länsorganisation påverkar de allra minsta företagen mycket negativt. Mot det brukar de som värnar Inköp Gävleborg påstå att kompetensen är hög och att det är så få som överklagar besluten. Att det är få som överklagar besluten är logiskt med tanke på att man inte vill skada sin relation med kunden, och att de företag som överklagar brukar stämplas som bråkiga etc.

Det är inte utan fog som företagen är rädda för att överklaga och därför blir det också få överklaganden.

Nu har det kommit en dom från rätten där Inköp Gävleborg får bakläxa på en upphandling. Det är bra att företag överklagar när man anser att något är fel, och min rekommendation till företag som inte nöjda, och som anser att upphandlingen inte gått rätt till, är att man ska överklaga. Då kan vi få en bild av hur kompetensen är på Inköp Gävleborg, och jag ser gärna att man skulle snabbutreda hur inköpen skulle kunna gå till istället i respektive kommun.

Klicka på rubriken för GD artikeln om Inköp Gävleborg.

Inga kommentarer: